رسالت ما

رسالت ما ارایه خدمات با بهترین کیفیت در بالاترین سطح حرفه ای ممکن به مشتریانمان است. اعتقاد داریم که با این طرز عمل، می توانیم اعتبار خود را افزایش دهیم تا در حرفه مان بهترین بمانیم. ما به رعایت ارزش های اخلاقی با عمل کردن به آن ها، اعتقاد راسخ داریم

ارزش

به ارزش های زیر اعتقاد داریم و به آن ها عمل می کنیم:

صداقت، بی طرفی و اخلاق مداری، اطمینان دهی

ارایه خدمات در بالاترین سطح کیفی

انجام کار به صورت گروهی در فضایی مملو از احترام متقابل

به کارگیری افراد با استعداد، مراقب و مسئولیت پذیر

پرورش راهبرانی برای رشد و سلامت موسسه

ایجاد محیط کاری خوشایند

مفید بودن برای جامعه ای که در آن خدمت می کنیم

اهداف

بهبود روش های خدمات دهی در جامعه در حوزه های  : حسابداری ، مالی ، مدیریت ، سرمایه گذاری، اقتصادی، مالیاتی، بیمه ، مشاوره

توسعه فرهنگ حسابدهی و حسابخواهی در تمام ارکان جامعه

پرورش نیروهای متخصص، و متعهد با بکارگیری الزامات آموزشی مناسب و مستمر

اعمال حداکثر الزامات کیفیت از طریق آموزش های مورد نیاز برای کارکنان

چشم انداز

قرار گرفتن در ردیف بالاترین موسسات مالی و حسابداری  از حیث ارایه خدمات مجاز با لحاظ بالاترین استانداردهای ارایه خدمات حرفه ای، در اقتصاد کشور